52_neverland-01.jpg
 无地 Neverland no.1   布面油彩 Oil on canvas 200x200cm 2017 
52_neverland-02.jpg
 无地 Neverland no.2   布面油彩 Oil on canvas 200x200cm 2017 
52_imge0952.jpg
 无地 Neverland no.3   布面油彩 Oil on Canvas 200x400cm 2017 
52_neverland-04.jpg
 无地 Neverland no.4   布面油彩 Oil on canvas 180x170cm 2017 
52_neverland03.jpg
 无地 Neverland no.5   布面油彩 Oil on canvas 170x170cm 2017 
52_neverland5.jpg
 无地 Neverland no.6   布面油彩 Oil on canvas 180x170cm 2017 
52_neverland6.jpg
 无地 Neverland no.7   布面油彩 Oil on canvas 120x120cm 2017 
52_img0013small.jpg
 无地 Neverland no.8   布面油彩 Oil on Canvas 120x120cm 2017 
52_dsc00866.jpg
 无地 Neverland no.9   布面油彩 Oil on Canvas 170x170cm 2017 
52_dsc00811small.jpg
 无地 Neverland no.10   布面油彩 Oil on canvas 200x200cm 2017 
52_dsc00808small_v2.jpg
 无地 Neverland no.11   布面油彩 Oil on Canvas 180x180cm 2017 
52_dsc00833small.jpg
 无地 Neverland no.12   布面油彩 Oil on canvas 180x180cm 2017 
52_imge4123.jpg