52_neverland-01.jpg
 无地 Neverland no.1   布面油彩 Oil on canvas 200x200cm 2017 
52_neverland-02.jpg
 无地 Neverland no.2   布面油彩 Oil on canvas 200x200cm 2017 
52_neverland03.jpg
 无地 Neverland no.4   布面油彩 Oil on canvas 170x170cm 2017 
52_neverland5.jpg
 无地 Neverland no.5   布面油彩 Oil on canvas 180x170cm 2017 
52_neverland-04.jpg
 无地 Neverland no.6   布面油彩 Oil on canvas 180x170cm 2017 
52_neverland6.jpg
 无地 Neverland no.7   布面油彩 Oil on canvas 120x120cm 2017